Недостающую глубину мысли
обычно компенсируют её длиной.
Ш. Монтескье

Filin.

Master of Logic
(поточна версiя: 3.4 build 454)

Завантажити програму --- Електронний посібник --- Реєстрація програми

укр.

рус.

Master of Logic дозволяє:

  • будувати таблицю істинності для довільної формули алгебри висловлень від n висловлювальних змінних, де n ≤ 31;
  • визначати, до якого класу формул належить задана формула;
  • встановлювати, чи є дві формули алгебри висловлень рівносильними;
  • для формул алгебри висловлень, що задаються в аналітичному вигляді або таблично, будувати досконалі кон'юнктивні і диз'юнктивні нормальні форми, а також мінімальні кон'юнктивні і диз'юнктивні нормальні форми;
  • встановлювати, чи є задана формула алгебри висловлень логічним наслідком скінченної кількості посилок;
  • розв'язувати булеві рівняння та системи булевих рівнянь;
  • визначати приналежність булевих функцій класам Поста і функціональну повноту системи булевих функцій;
  • створювати і працювати з файлами, які містять задачі вказаних типів;
  • створювати файли із завданнями та проводити самостійні і контрольні роботи з відповідних тем або для комплексного контролю знань.

Програма підтримує дві мови інтерфейсу і системи допомоги – українську та російську.